General Information

General Information

Poniższy przykład obrazuje jak dużą siłą dysponuje rozpędzony model latający.