General Information

General Information

Nagminne naruszania przestrzeni prywatnej przez drony skutkują zwiększoną ilością przypadków strzelania do nich. Pomimo tego, że jest to zabronione.

 

Zazwyczaj udaje się to tylko w wypadku, kiedy dron znajduje się w zawisie i jest niedaleko od strzelającego. Poniżej przykład kolejnego zdarzenia.