General Information

General Information

Aresztowanie mężczyzny po zestrzeleniu przez niego drona sąsiadów z broni palnej. Dokonał tego kiedy dron był w zawisie nad jego posiadłością. Szeroko komentowane wydarzenie z uwagi na stanowisko prawne dotyczące niszczenia czyjegoś mienia ale też przede wszystkim prawa do obrony prywatności na swoim terenie.

Prezentacja testu właściwości lotnych i osiągów szybkiego quadrocoptera typu Cobra 2208. Na uwagę zasługuje nie tylko prędkość osiągana przez tego drona, ale też precyzja sterowania.

Ciekawy sposób walki z naruszającymi przestrzeń dronami pokazała firma z Kalifornii. Wyposażony w 12 kamer dron szuka ruchu, a po zidentyfikowania go jako dront atakuje intruza opuszczając wstążki blokujące śmigła.