Poniższy przykład obrazuje jak dużą siłą dysponuje rozpędzony model latający.