Doradztwo w kwestiach bezpieczeństwa

Proponujemy ocenę systemów ochrony

Doradztwo w kwestiach bezpieczeństwa
Audyt bezpieczeństwa Anti Drone - Ochrona przed dronami

Proponujemy ocenę systemów ochrony technicznej danej organizacji pod kątem ich zgodności z przyjętymi normami i polityką bezpieczeństwa. Efektem ma być potwierdzenie skuteczności wyżej wymienionych systemów w konfrontacji ze stosowanymi metodami ich naruszenia m.in. przy wykorzystaniu dronów.

Główne elementy wchodzące w skład sprawdzenia:

  • SSWiN (System Sygnalizacji Włamania i Napadu);
  • Systemy telewizji przemysłowej CCTV (w wydaniu analogowym CCTV, lub cyfrowym IP CCTV, CVI CCTV, AHD CCTV);
  • Systemy SKD (System Kontroli Dostępu );
  • Bezpieczeństwo Informacji – określenie możliwości ulotu informacji poprzez zastosowanie techniki specjalnej (podsłuchy, podglądy itp.);
  • Ocena rozwiązań stosowanych do wykrycia i unieszkodliwienia dronów latających i pływających;
  • Opinia możliwości ulotu informacji z wykorzystaniem dronów.

Przeprowadzamy analizę potrzeb klienta pod kątem rodzaju dronów, przed którymi dany teren ma być ochraniany, odległości, czasu oraz sposobu reakcji na wykrycie intruzów. Omawiamy szczegółowo systemy neutralizacji zagrożeń.