General Information

General Information

InnoCorp, LLC ogłosiło swój projekt SubMurres – lodzi podwodnej, która może bez żadnych dodatkowych instalowanych elementów przekształcić się w statek latający.