Informacje ogólne na temat dronów

Informacje ogólne na temat dronów

Należy zaznaczyć, że zdecydowana większość właścicieli dronów wykorzystuje je zgodnie z ich przeznaczeniem. Niemniej jednak unikalne cechy powszechnych w użyciu urządzeń, szczególnie latających, sprawiły, że są one  bardzo chętnie wykorzystywane do działań niezgodnych z prawem.

 

Typowe zabezpieczenia w większości przypadków nie stanowią przeszkody dla dronów, np.:

System CCTV

 • Drony są małe w stosunku do obrazu, więc detekcja ruchu na większych odległościach nie zadziała (systemy analogowe);
 • Dla systemów IP CCTV ( o dużych rozdzielczościach przetwornika ) dron może zajmować kilka/kilkadziesiąt/kilkaset pikseli, jednak szybkość drona działa na jego korzyść: system może zdetekować ruch, ale operator nie zauważy dlaczego ruch wystąpił;
 • W układach z kamerami obrotowymi system detekcji ruchu nie działa podczas obrotu kamery czy zmiany ogniskowej obiektywu;
 • Ręczne śledzenie za dronem przy dużym zbliżeniu jest prawie niemożliwe ze względu na prędkość drona;

 

Systemy ochrony obwodowej

Dron może przelecieć nad czujnikami nie wzbudzając ich reakcji.

 

Systemy detektorów ruchu (wysokość pracy to około 3 m)

 • Drony latają za wysoko, poza tym są za małe wagowo by wzbudzić działanie czujki;
 • Zasięgi wykrywania ruchu są małe dla małych obiektów.

 

Systemy barier mikrofalowych, barier podczerwieni

Pracują one do określonej wysokości. W najwyższym miejscu nie przekracza ona wysokości montażu plus 10% tej wysokości, dlatego drony przelatując ponad nimi nie uruchomią alarmu.

 

Detektory sejsmiczne.

Drony nie wzbudzą ich działania.

Przykłady zagrożeń

Ataki terrorsytyczne z użyciem dronów  Ataki terrorystyczne


Oprócz wymienionych wcześniej cech, łatwość nabycia i sposobu sterowania dronami oraz możliwości wcześniejszego przetestowania wymyślonych zadań sprawia, że małe urządzenia latające już są wykorzystywane przez różne grupy przestępcze.

Scenariusze ataków terrorystycznych przy użyciu cywilnych dronów nie tylko są analizowane przez służby poszczególnych państw, ale też fizycznie testowane.

Groźby ISIS na temat wykorzystania dronów do ataku na ludzi podczas dużych uroczystości w Wielkiej Brytanii.

 
Analizy zagrożenia Brytyjskich elektrowni atomowych pod kątem użycia dronów do ataków terrorystycznych.

 

Również wiele instytucji w USA odpowiedzialnych za bezpieczeństwo narodowe zwraca uwagę na nowe zagrożenia związane z wykorzystaniem dronów.

 

Przewidywania wykorzystania dronów do działań przestępczych w USA.

Inwigilacja z wykorzystaniem dronów  Inwigilacja

 

Dostępne dla wszystkich poruszanie się dronem w powietrzu otworzyło zupełnie nowe możliwości inwigilacji. Cywilne drony od początku swojego istnienia były wykorzystywane do obserwacji i utrwalania różnych zdarzeń oraz obiektów z wysokości.

 

Przeszkody terenowe, stosowane powszechnie środki ochrony, nie stanowią dla tego typu urządzeń latających problemu. Drony stały się najtańszym i najprostszym sposobem szpiegowania.

 

Typowe przykłady wykorzystania dronów do pozyskiwania informacji:

 • Uzyskiwanie zdjęć/filmów z prywatnych imprez
 • Szpiegostwo przemysłowe.
 • Rozpoznanie obszarów szczególnie chronionych pod kątem systemu ochrony danego obiektu i infrastruktury.
   

Wpływ rynku dronów na m.in. szpiegostwo przemysłowe.

 

Z uwagi na możliwości dostania się drona w niedostępne wcześniej miejsca oraz możliwość instalacji przy nim odpowiednich urządzeń, kradzież danych np. z telefonów czy komputerów stała się też udziałem dronów.

 

Ciekawym wydarzeniem była akcja przeprowadzona podczas konferencji Black Hat 2014 w Singapurze przez fimę specjalizującą się ochronie informatycznej. Firma wykorzystując komercyjnego drona wyposażonego w odpowiednie urządzenie włamała się do komputerów uczestników tego spotkania.

 

Drony, które kradną twoje dane.

 

Drony wykorzystywane do przemytu  Przemyt

Prawdopodobnie najstarszy sposób wykorzystania możliwości dronów do prowadzenia nielegalnych działań. Mała możliwość wykrycia nie tylko drona ale też i jego pilota oraz stosunkowo niskie koszty budowy czy zakupu urządzenia sprawiają, że jest to pożądane narzędzie przemytu. Pojawiły się nawet opisy różnego rodzaju dronów pod kątem ich właściwości przy przemycie.

 

Rodzaje dronów przy przemycie narkotyków.


Należy zaznaczyć, że ciągle w przytłaczającej ilości przypadków możliwość wykrycia tak małego i cichego urządzenia latającego odbywa się w sposób wizualny, a jego neutralizacja następuje zazwyczaj przez problem techniczny któregoś z mechanizmów maszyny.

 

Wykorzystywanie dronów to szmuglowania metaamfetaminy.

Drony nie tylko potrafią być narzędziem wykonania przemytu, ale mogą też stanowić system ostrzegania jako maszyny ostrzegawcze do obserwacji terenu.

Coraz częstszymi przypadkami są próby dostarczenia różnych urządzeń na teren więzień:

 
Czerech mężczyzn zostało aresztowanych za próbę przemytu.

Wypadki z udziałem dronów  Wypadki

Można wyróżnić wiele typów wypadków z udziałem dronów. Dzieją się one z powodu zarówno błędu w pilotażu jak i awarii samych urządzeń.

 

Naturalnym jest fakt, iż ze wzrostem popularności, a co za tym idzie ilości dronów, na całym świecie liczba wypadków z ich udziałem będzie wzrastać.

 

Duża część zajść odbywa się podczas użytkowania dronów zgonie z ich przeznaczeniem, bez intencji zrobienia krzywdy osobom postronnym lub spowodowaniem szkód materialnych. Niemniej jednak skutki takich zdarzeń mogą być poważne.

 

Wypadek drona spowodował awarię prądu w Hollywood.

 

Bardzo często to właśnie awarie lub błędy w pilotażu, a nie mechaniczne wykrycie i uszkodzenie drona są głównym powodem

wykrycia oraz złapania sprawcy nielegalnego działania przy użyciu drona.

 

  Zdarzenia z udziałem VIP

 

Zagrożenie VIP-ów potraktowane tu jest oddzielnie, ponieważ wszystkie opisane wyżej przypadki mogą się zdarzyć podczas ich ochrony. Najbardziej znanym incydentem tego typu jest ten przypadek:

 

Incydent podczas przemówienia Angeli Merkel w Dreźnie.

 

Jak widać na filmie z linku powyżej, Dron był utrzymywany w bezpiecznej odległości od przemawiającej, oraz sprawca zdarzenia nie miał złych intencji poza pokojową demonstracją swoich poglądów. Niemniej jednak przypadek ten zwrócił uwagę osób odpowiedzialnych za ochronę VIP na możliwość wystąpienia takiego zdarzenia w przyszłości, pod kątem modyfikacji procedur zabezpieczania VIP oraz sposobu wczesnego wykrywania dronów, żeby nie dopuścić do wypadków przy wykorzystaniu dronów.