Proponujemy najnowsze rozwiązania dopasowane do każdego użytkownika

Proponujemy najnowsze rozwiązania dopasowane do każdego użytkownika
Przeciwdziałania wtargnięciom dronów

Przede wszystkim należy zaznaczyć, że w przypadku tak małych i często szybkich obiektów latających podstawową kwestią jest ich odpowiednio wczesne wykrycie. Dzięki właściwemu czasowi na reakcję zakres możliwych do przeprowadzenia czynności zawsze będzie większy.

Proponujemy najnowsze rozwiązania dopasowane do każdego użytkownika, począwszy od wczesnego wykrycia drona (dedykowane dla wszystkich), uniemożliwienie poruszania się po ochranianym terenie, zmuszenie do lądowania, a kończąc na fizycznej eliminacji drona (policja, wojsko, różne służby dedykowane do ochrony, zarządzający urządzeniami i budynkami wchodzącymi w skład infrastruktury krytycznej).

 

Dla wielu instytucji i osób informacje na temat sposobu ochrony oraz narzędzi do tego używanych stanowią część samego zabezpieczenia. Dlatego też metody i warunki pracy naszych urządzeń przedstawiane są indywidualnie, po zapoznaniu się z potrzebami danego podmiotu oraz tytułem prawnym i możliwościami do używania danego sposobu unieszkodliwienia dronów.


Nasze urządzenia są skuteczne i sprawdzone. Wykonują swoje zadania w stosunku do obecnie dostarczanych nie wojskowych dronów.


Przykład zasięgu strefy jednego urządzenia. 

 

 

Wybrane cechy urządzeń:

  • Brak wpływu na inne urządzenia wokoło.
  • Szybkość oraz łatwość użycia.
  • Duży obszar objęty ochroną.
  • Różne sposoby ustalania kierunku pracy urządzeń (dookolnie, kierunkowo).
  • Mobilność podczas użycia.
  • Szeroka możliwość konfiguracji aparatów i dostosowywania ich od bieżących potrzeb.

 

Tak jak w przypadku właścicieli dronów, odpowiedzialność za używanie urządzeń przeciwko wtargnięciom dronów na ochraniany teren spoczywa całkowicie na kupującym. Ponosi on odpowiedzialność za jakiekolwiek działanie przy wykorzystaniu danego urządzenia, zarówno w legalny jak i nielegalny sposób.